Onze diensten 

Projectmanagement

Een goede manier van het introduceren van iets nieuws of het wijzigen van iets bestaands verdient alle aandacht. Hierbij is het van belang dat medewerkers met elkaar communiceren en gezamenlijk een bepaald doel bereiken binnen een gestelde tijdlijn. Dit is de gedachte achter projectmanagement. Door projectmanagement kunt u op een gestructureerde manier zorgen dat dit doel bereikt wordt.

Uiteraard zijn er grote en kleine projecten. Van belang blijft altijd de allocatie van resources (geld en middelen) en een goede planning om het gewenste doel binnen de gewenste tijd te realiseren. Afhankelijk van het project zult u ook rekening moeten houden met interne en externe communicaties.

PQM Consultancy heeft ervaring in meerdere soorten projecten (en technieken).

Kwaliteitsmanagement

Er zijn veel soorten richtlijnen en regelgevingen, vaak gereguleerd door een overheid of instantie, waar een onderneming mee te maken krijgt. Zo zijn er richtlijnen en regelgeving met betrekking tot ISO-900X, GCP, GLP of GMP, maar ook voor medische hulpmiddelen en de (medische)voedingsmiddelenindustrie. Deze richtlijnen en regelgevingen zullen er in veel gevallen voor zorgen dat de onderneming een kwaliteitssysteem zal of moet gaan ontwikkelen. Toch hebben veel ondernemingen moeite met de interpretatie van de richtlijn of regelgeving. PQM Consultancy kan u helpen met deze interpretatie.

Wij adviseren, ondersteunen en trainen uw medewerkers in het opzetten en onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem (QMS). Hierbij moet u denken aan het in kaart brengen van uw processen, het maken van een plan van aanpak voor het introduceren van een QMS, het opstellen van protocollen (b.v. SOP's, werkinstructies, formulieren, templates), het trainen van de opgestelde procedures, het onderhouden van het QMS (documentmanagement) en het voeren van wijzigingsmanagement over het QMS, gebouwen, processen en systemen.


Auditing
Binnen alle industrieën worden richtlijnen en/of regelgevingen toegepast om te zorgen dat de kwaliteit van producten en/of diensten wordt gewaarborgd. Het uitvoeren van een regelmatige audit is een manier om te toetsen of aan de richtlijnen en/of regelgevingen worden voldaan.

Binnen PQM Consultancy is ruime ervaring aanwezig voor het uitvoeren van audits op verschillende vlakken (o.a. ISO, GxP, Excipients, kwaliteit, CISA, Food, Medische hulpmiddelen).

Ondersteuning kan gegeven worden op de volgende gebieden:
- Opstellen van een auditprogramma, risk based, en rapportage.
- Uitvoeren van interne audit/zelfinspectie.
- Uitvoeren van externe audit van uw leverancier(s) m.b.t. grondstoffen, excipients, materialen, diensten (o.a.   uitbesteding van ICT, onderhoud, testlaboratoria).
- Voorbereiding en/of opvolging van een audit, b.v. (overheid)inspectie - On-the-job of classroom training van uw medewerkers.
- Het begeleiden van een medewerker op een audit is natuurlijk ook een optie.

Trainingen
Één van de basis kenmerken van een product of onderneming is kennis. Kennis van medewerkers is weer nodig om een goede kwaliteit te kunnen waarborgen. Medewerkers zijn immers de spil van uw onderneming. Het is daarom van belang dat uw medewerkers goed op de hoogte zijn en weten te werken met kwaliteitssystemen. Om te zorgen dat uw medewerkers hun taken goed (kunnen) blijven uitvoeren, moeten ze goede training/scholing ontvangen.

PQM Consultancy kan kwaliteitstrainingen geven in samenwerking met het trainingsinstituut PQT International BV. De trainingen kunnen worden aangepast aan uw bedrijfssituatie en zijn praktisch gericht. Indien PQT International BV zelf niet alle kennis in huis heeft zoekt zij bij onze partners naar deze kennis, zodat u verzekerd blijft van onze hoogwaardige kwaliteit van trainingen.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.PQTInternational.com